Delegasjonsleiar 2016

CISV Sogn og Fjordane sender tre delegasjonsleiarar sommaren 2016. Du kan bli leiar for ein delegasjon 11-åringar (Barneleir) eller 15-åringar (Step Up). Dato for leirane er for Barneleir 01.-28.07.2016 og Step Up 20.07-11.08.2016.  Oppdraget omfattar også arbeid med å førebu delegasjonen til leir og ei samling med delegasjonen etter leiren. Du må ha fylt 21 år før leiren…

Step Up 2016

Sommaren 2016 sender CISV Sogn og Fjordane ein delegasjon på Step Up leir. Datoane for leiren er 20.07-11.08.2016. I år er det ein Step Up 15 og det vil seie at søkarane må vere 15 år før leiren startar eller fylle 15 i løpet av leiropphaldet. Søkarane må vere fødde 01.06.2000 og 31.08.2001. Alle som søker…

Barneleir 2016

CISV Sogn og Fjordane skal sende to delegasjonar på barneleir sommaren 2016 og datoane for begge leirane vert 01.-28.07.16. For å delta må du anten vere 11 år innan leiren startar eller fylle 11 år i løpet av leiropphaldet. Det vil seie at søkarane må vere fødde mellom 01.06.2004 og 31.08.2005. Alle som søker vert inviterte…