Barneleir og andre leirar i 2019

Barn, ungdom eller vaksen: Du kan bli med på eit eventyr for livet. Kontakt oss! CISV Sogn og Fjordane skal arrangera barneleir i juli 2019. Eit stort tal 11-åringar kjem frå heile verda til fagre Sogn. For å få til eit slikt prosjekt, er me avhengige av hjelp frå deg som les. Mykje arbeid og…

Delegasjonsleiar 2017

CISV Sogn og Fjordane sender tre delegasjonsleiarar sommaren 2017. Du kan bli leiar for ein delegasjon 11-åringar (Barneleir) eller 15-åringar (Step Up). Leirane varar mellom tre og fire veker. Oppdraget omfattar også arbeid med å førebu delegasjonen til leir og ei samling med delegasjonen etter leiren. Du må ha fylt 21 år før leiren startar og det vert…

Step Up 2017

Sommaren 2017 sender CISV Sogn og Fjordane ein delegasjon på Step Up-leir. I år er det ein Step Up 14.  Det vil seie at søkarane må vere 14 år før leiren startar eller fylle 14 i løpet av leiropphaldet. Søkaren må vere eller fylle 14 år i tidsperioden 01.06.17 – 31.08.17 Alle som søker vert inviterte…

Barneleir 2017

CISV Sogn og Fjordane sender to delegasjonar på Barneleir sommaren 2017. For å delta må du anten vere 11 år innan leiren startar eller fylle 11 år i løpet av leiropphaldet. Det vil seie at søkarane må vere fødde mellom 01.06.2005 og 31.08.2006. Alle som søker vert inviterte til søkarhelg i janaur/februar. I løpet av…

CISV Haustmøte 2016

Helga 4. – 6. november arrangerte CISV Norge Haustmøte. Tema for årets møte var berekraftige fylkes- og lokallag. I løpet av helga var det ei rekke kurs og seminar som skal bidra til endå fleire berekraftige aktivitetar i CISV. Frå styret i CISV Sogn og Fjordane deltok Oda Johnsen Longvanes, Turid Måseide, Olav Grevsnes og…

Søknadsskjemaet for 2017 er opna!

Vil du vere med på sommarleir neste sommar? Søk her! Hugs at søknadsfristen er 1. desember 2016. Meir informasjon om dei ulike programma til CISV kan du finne på heimesida. Du kan òg sjå filmen Sow a seed om korleis det er å reise på barneleir.   Har du spørsmål? Kontakt styret ved Turid Måseide tlf: 466…

Sommarfest 2016

Hei alle saman! Styret i CISV Sogn og Fjordane inviterer til sommarfest søndag 19. juni frå kl. 15 på stranda ved Leikanger ungdomsskule. Vi stiller med grill og håper på fint vêr! Ta med eigen mat og evt. badetøy. Det blir CISV-aktivitetar, leik og moro!    

Ledige plassar på Barneleir 2016

Det er framleis ledige plassar for både gutar og jenter på Barneleir 01.-28.07.2016! For å delta må du anten vere 11 år innan leiren startar eller fylle 11 år i løpet av leiropphaldet. Det vil seie at søkarane må vere fødde mellom 01.06.2004 og 31.08.2005. Bruk det elektroniske søknadsskjemaet på CISV sine heimesider.  Alle som har søkt får…

Delegasjonsleiar 2016

CISV Sogn og Fjordane sender tre delegasjonsleiarar sommaren 2016. Du kan bli leiar for ein delegasjon 11-åringar (Barneleir) eller 15-åringar (Step Up). Dato for leirane er for Barneleir 01.-28.07.2016 og Step Up 20.07-11.08.2016.  Oppdraget omfattar også arbeid med å førebu delegasjonen til leir og ei samling med delegasjonen etter leiren. Du må ha fylt 21 år før leiren…

Step Up 2016

Sommaren 2016 sender CISV Sogn og Fjordane ein delegasjon på Step Up leir. Datoane for leiren er 20.07-11.08.2016. I år er det ein Step Up 15 og det vil seie at søkarane må vere 15 år før leiren startar eller fylle 15 i løpet av leiropphaldet. Søkarane må vere fødde 01.06.2000 og 31.08.2001. Alle som søker…

Barneleir 2016

CISV Sogn og Fjordane skal sende to delegasjonar på barneleir sommaren 2016 og datoane for begge leirane vert 01.-28.07.16. For å delta må du anten vere 11 år innan leiren startar eller fylle 11 år i løpet av leiropphaldet. Det vil seie at søkarane må vere fødde mellom 01.06.2004 og 31.08.2005. Alle som søker vert inviterte…