Barneleir og andre leirar i 2019

Barn, ungdom eller vaksen: Du kan bli med på eit eventyr for livet. Kontakt oss!

CISV Sogn og Fjordane skal arrangera barneleir i juli 2019. Eit stort tal 11-åringar kjem frå heile verda til fagre Sogn. For å få til eit slikt prosjekt, er me avhengige av hjelp frå deg som les. Mykje arbeid og gjevande opplevingar ventar! Kanskje du vil vera vertsfamilie og ta imot 11-åringane ei helg eller to? Eller vil du heller baka og koka? Vera med på utflukter og visa borna kva me har i Sogn? Rydda og organisera? Me treng deg – skriv ein epost til sogn.fjordane@no.cisv.org!

Me gjev òg tilbod til born frå Sogn og Fjordane om å få reisa ut i verda og læra fred og samarbeid gjennom leik. Dersom du har born frå 11 år og oppover, kan me tilby ei trygg og hendingsrik oppleving barnet ditt aldri vil gløyma. Kontakt oss, eller sjå kva leirar CISV tilbyr. Me har noko som passar for deg.

Vil du bruka tid saman med born og sjå dei utvikla seg i ekspressfart? Bli med som delegasjonsleiar eller stab! I CISV Sogn og Fjordane treng me ungdom og vaksne som vil arbeida med born og leggja til rette for gode opplevingar. Kontakt oss.

Ledige plassar: barneleir, delegasjonsleiar og juniorleiar!

CISV Sogn og Fjordane her ledige plassar på aktivitetar i 2018!

Barneleir: Sommaren 2018 i 28 dagar. Aldersgruppe 11 år. Det er ledige plassar for både gutar og jenter.

Delegasjonsleiar: For både Barneleir og Step Up sommaren 2018 med ansvar for ei delegasjonsgruppe på fire barn/ungdommar. Det er nasjonal leiartrening både før og etter leiren. Du må ha fylt 21 år for å vere delegasjonsleiar.

Juniorleiar Barneleir (Junior Counselor «JC»): Juniorleiarar er eit bindeledd mellom barn og vaksne på Barneleir. Du må vere 16 eller 17 år for å delta som JC.

 

Søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen finn du på CISV sine heimesider. For meir informasjon frå lokallaget i Sogn og Fjordane kan du kontakte leiar Eivind Ødegård: gingermig@gmail.com.

Delegasjonsleiar 2017

CISV Sogn og Fjordane sender tre delegasjonsleiarar sommaren 2017. Du kan bli leiar for ein delegasjon 11-åringar (Barneleir) eller 15-åringar (Step Up). Leirane varar mellom tre og fire veker. Oppdraget omfattar også arbeid med å førebu delegasjonen til leir og ei samling med delegasjonen etter leiren.

Du må ha fylt 21 år før leiren startar og det vert kravd politiattest. På søkarhelga i januar/februar vert det informert om leirstad og tidsramme for dei enkelte leirane.

 

Informasjon og søknadsfrist

Søknadsfristen gjekk ut 01.12.16, men det er framleis ein ledig plass som delegasjonsleiar neste sommar. Her kan du lese om søknadsprosessen og sende inn ein søknad.

Informasjon om dei ulike leirane finn du på CISV sine heimesider.

Ved spørsmål kan du kontakte Turid Måseide på tlf: 466 87 622 / e-post: turid.maseide@gmail.com

 

Sjå CISV-filmen Sow a Seed!

Dette er ein film som handlar om korleis det er å vere med på Barneleir. Filmen varar i ca 25 minutt og er tilgjengeleg på sowaseed.cisv.no/filmen Du kan sjå ein kort presentasjon av filmen på sowaseed.cisv.no

 

DSC_0488-300x200

Step Up 2017

Sommaren 2017 sender CISV Sogn og Fjordane ein delegasjon på Step Up-leir.

I år er det ein Step Up 14.  Det vil seie at søkarane må vere 14 år før leiren startar eller fylle 14 i løpet av leiropphaldet. Søkaren må vere eller fylle 14 år i tidsperioden 01.06.17 – 31.08.17

Alle som søker vert inviterte på søkarhelg i januar/februar. Der vert det informert om leirstaden. Etter søkarhelga vert delegasjonen trekt.

 

Søknadsfrist

Det er framleis ledige plassar for Step Up neste sommar. Her kan du lese om søknadsprosessen og sende inn søknad.

For spørsmål om Step Up eller andre CISV-aktivitetar kontakt styreleiar Turid Måseide på tlf: 466 87 622 eller på e-post: turid.maseide@gmail.com.

 

Tidlegare deltakarar på Step Up og andre CISV-aktivitetar møttest på Årsmøtet for CISV Sogn og Fjordane 13. november 2016:

juniorar-pa-arsmotet-2016-2

Foto: Juniorar i CISV Sogn og Fjordane på årsmøtet hausten 2016.

 

Barneleir 2017

CISV Sogn og Fjordane sender to delegasjonar på Barneleir sommaren 2017.

For å delta må du anten vere 11 år innan leiren startar eller fylle 11 år i løpet av leiropphaldet. Det vil seie at søkarane må vere fødde mellom 01.06.2005 og 31.08.2006.

Alle som søker vert inviterte til søkarhelg i janaur/februar. I løpet av denne helga vert det informert om dato og leirstad for begge leirane. Etter søkarhelga vert delegasjonane trekt.

 

Søknadsfrist

Det er framleis ledige plassar på Barneleir neste sommar. Her kan du lese om søknadsprosessen og sende inn søknad.

For spørsmål om Barneleir eller andre CISV-aktivitetar kontakt styreleiar Turid Måseide på tlf: 466 87 622 eller på e-post: turid.maseide@gmail.com.

 

Sjå CISV-filmen Sow a seed!

Dette er ein film som handlar om korleis det er å vere med på barneleir. Filmen varar i ca 25 minutt og er tilgjengeleg på sowasee.cisv.no/filmen Du kan sjå ein kort presentasjon av filmen på sowaseed.cisv.no

sow-a-seed-featured-image1-300x121

CISV Haustmøte 2016

Helga 4. – 6. november arrangerte CISV Norge Haustmøte. Tema for årets møte var berekraftige fylkes- og lokallag. I løpet av helga var det ei rekke kurs og seminar som skal bidra til endå fleire berekraftige aktivitetar i CISV.

Frå styret i CISV Sogn og Fjordane deltok Oda Johnsen Longvanes, Turid Måseide, Olav Grevsnes og Vemund Saltnes.

cisv-haustmote-2016

Seminarleir for deg mellom 16 og 18 år!

CISV Norge har ei melding til potensielle søkarar på Seminarleir 2017:

Kjære CISV’er!

Da er søkersesongen kommet godt i gang, og i år er DU i rett aldersgruppe til å søke til
seminarleir! Kanskje har du ventet på dette siden du var 11 år, eller kanskje er dette det
første du hører om programmet. Uansett hvilken av kategoriene du hører hjemme i ville
vi i seminarleirskomiteen fortelle deg litt om hva seminarleir er, og hvordan du kan
søke!

Seminarleir er et treukers CISV-program som i all hovedsak foregår om sommeren, men
vi har også blitt tildelt flere plasser på vinterleirer. Den første ble holdt i 1959, og siden
da har flere tusen fått gleden av å delta på dette eventyret.

“Joining a Seminar Camp puts you in the driving-seat, as with your fellow participants you
plan and lead the programme. Being part of Seminar Camp’s group-living environment
encourages you to take a creative and cooperative approach to problem-solving and
resolving differences that can arise from healthy discussion. Friendship and fun ensure that
your Seminar Camp experience is lasting and positive.”
– CISV International om Seminarleir

Det som skiller dette seminarleir fra andre CISV-programmer er at man i all hovedsak
bestemmer selv. Det er selvfølgelig stab på leirstedet, men deres oppgave består i å
fasilitere leiren, så delegatene organiserer det meste selv. Dette skaper en unik
fellesskapsfølelse, og bidrar til å gjøre opplevelsen enda bedre. I tillegg er det den siste
muligheten man har til å reise som “barn” innad i CISV.

“Grunnen til at jeg vil anbefale seminarleir er at jeg hadde en så bra opplevelse selv. Jeg
mener personlig at dette er programmet der man utvikler seg selv mest som person, og det
man får mest igjen for, for man kommer så tett på så mange andre med totalt forskjellige
verdier enn seg selv. I tillegg blir man innmari godt kjent, og flere av mine beste venner i
hele verden fikk jeg på seminarleiren min.”
– Anna (20), Seminarleir i Oppland, Norge 2015

Om du kjenner noen i rett aldersgruppe som kunne tenkt seg å søke, CISV’er eller ei, kan
du gjerne videresende denne mailen eller ta kontakt med oss om du skulle ha flere
spørsmål!

Med vennlig hilsen
Hedvig Samset og Anna Aamo
Seminarleirskommitéen, CISV Norge

2006-07-02 18.37.40

Ledige plassar på Barneleir 2016

Det er framleis ledige plassar for både gutar og jenter på Barneleir 01.-28.07.2016!

For å delta må du anten vere 11 år innan leiren startar eller fylle 11 år i løpet av leiropphaldet. Det vil seie at søkarane må vere fødde mellom 01.06.2004 og 31.08.2005. Bruk det elektroniske søknadsskjemaet på CISV sine heimesider

Alle som har søkt får vere med på søkarhelga i januar/februar. I løpet av denne helga vert det informert om leirstaden for leirane. Delegasjonane vert bestemte etter helga og dei som søkte før 1. desember vert prioriterte.

Meir informasjon om dei forskjellige aktivitetane kan du finne på cisv.no!

Dersom du har spørsmål kan du kontakte:

Turid Måseide
Tlf: 466 87 622

cisvpicturefb-300x300

Delegasjonsleiar 2016

CISV Sogn og Fjordane sender tre delegasjonsleiarar sommaren 2016. Du kan bli leiar for ein delegasjon 11-åringar (Barneleir) eller 15-åringar (Step Up). Dato for leirane er for Barneleir 01.-28.07.2016 og Step Up 20.07-11.08.2016. 

Oppdraget omfattar også arbeid med å førebu delegasjonen til leir og ei samling med delegasjonen etter leiren. Du må ha fylt 21 år før leiren startar og det vert kravd politiattest.

Informasjon om dei ulike leirane finn du på CISV sine heimesider.

Ved spørsmål kan du skrive til oss her eller ta kontakt med Turid Måseide på tlf: 466 87 622

Vi minner om søknadsfristen 01.12.2015!

 

Sjå CISV-filmen Sow a Seed!

Dette er ein film som handlar om korleis det er å vere med på Barneleir. Filmen varar i ca 25 minutt og er tilgjengeleg på sowaseed.cisv.no/filmen Du kan sjå ein kort presentasjon av filmen på sowaseed.cisv.no

 

Step Up 2016

Sommaren 2016 sender CISV Sogn og Fjordane ein delegasjon på Step Up leir. Datoane for leiren er 20.07-11.08.2016.

I år er det ein Step Up 15 og det vil seie at søkarane må vere 15 år før leiren startar eller fylle 15 i løpet av leiropphaldet. Søkarane må vere fødde 01.06.2000 og 31.08.2001.

Alle som søker vert inviterte på søkarhelg i januar/februar og der vert det informert om leirstaden. Etter søkarhelga vert delegasjonen bestemt.

Du kan finne meir informasjon om Step Up 15 på CISV sine heimesider.

Vi minner om søknadsfristen 01.12.2015!

 

 

2006-07-17 09.29.02

 

Barneleir 2016

CISV Sogn og Fjordane skal sende to delegasjonar på barneleir sommaren 2016 og datoane for begge leirane vert 01.-28.07.16.

For å delta må du anten vere 11 år innan leiren startar eller fylle 11 år i løpet av leiropphaldet. Det vil seie at søkarane må vere fødde mellom 01.06.2004 og 31.08.2005.

Alle som søker vert inviterte til søkarhelg i janaur/februar. I løpet av denne helga vert det informert om leirstaden for begge leirane. Etter søkarhelga vert delegasjonane bestemt.

Du kan lese meir om Barneleirar på CISV sine heimesider.

Vi minner om søknadsfristen 01.12.2015!

 

Sjå CISV-filmen Sow a seed!

Dette er ein film som handlar om korleis det er å vere med på barneleir. Filmen varar i ca 25 minutt og er tilgjengeleg på sowasee.cisv.no/filmen Du kan sjå ein kort presentasjon av filmen på sowaseed.cisv.no

 

DSCF2564-e1335971052610-300x196