Barneleir og andre leirar i 2019

Barn, ungdom eller vaksen: Du kan bli med på eit eventyr for livet. Kontakt oss! CISV Sogn og Fjordane skal arrangera barneleir i juli 2019. Eit stort tal 11-åringar kjem frå heile verda til fagre Sogn. For å få til eit slikt prosjekt, er me avhengige av hjelp frå deg som les. Mykje arbeid og…