CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Styret

Leiar:     Turid Måseide
Økonomiansvarleg:  Tone Skjerdal
Styremedlem:  Lillian Pedersen
Styremedlem:  Melissa Hamre
Styremedlem: Miriam Kayser Digernes
Styremedlem:  Oda Johnsen Longvanes
Styremedlem:  Inga Henjum Halsnes
Ungdomsrepresentant: Sjur Groven
Ungdomsrepresentant: Olav Grevsnes

Kontakt styret på:    sogn.fjordane@no.cisv.org