Årsmøte 2013

Det vert årsmøte i CISV Sogn og Fjordane søndag 20. oktober kl 1300 på Trudvang skule i Sogndal. Sakliste: 1. Årsmelding og val til styret 2. Korleis engasjere juniorar for å få til meir aktivitet i laget? 3. Rekruttering av delegatar og leiarar til leiarar – idedugnad 4. Ymse Vel møtt! Styret