Søkjarar til Interchange i Graz i Austerrike

CISV Sogn og Fjordane har framleis ledige plassar på Interchange til sommaren. Turen går til Graz i Austerrike. Vi søkjer spesielt jenter fødd anten i 1998 eller 1999. Diana Ekren er interchange kontakt. Du kan nå ho på e-post diana.husum.ekren@sogndal.kommune.no. Vi har søkjarhelg 28. og 29. januar og der ønskjer vi at DU skal vere…