Årsmøte 2012

Det vert årsmøte søndag 30. september kl 13.00 på Kvåle skule i Sogndal. Årsmøtesaker: * årsmelding * revidert rekneskap (01.09.11 – 31.08.2012) * budsjett * val av styre, revisor og velnemnd Vi minner om at alle medlemmar som har fylt 11 år har stemmerett i CISV. Vel møtt!