Delegasjonsleiar 2017

CISV Sogn og Fjordane sender tre delegasjonsleiarar sommaren 2017. Du kan bli leiar for ein delegasjon 11-åringar (Barneleir) eller 15-åringar (Step Up). Leirane varar mellom tre og fire veker. Oppdraget omfattar også arbeid med å førebu delegasjonen til leir og ei samling med delegasjonen etter leiren. Du må ha fylt 21 år før leiren startar og det vert…

Step Up 2017

Sommaren 2017 sender CISV Sogn og Fjordane ein delegasjon på Step Up-leir. I år er det ein Step Up 14.  Det vil seie at søkarane må vere 14 år før leiren startar eller fylle 14 i løpet av leiropphaldet. Søkaren må vere eller fylle 14 år i tidsperioden 01.06.17 – 31.08.17 Alle som søker vert inviterte…

Barneleir 2017

CISV Sogn og Fjordane sender to delegasjonar på Barneleir sommaren 2017. For å delta må du anten vere 11 år innan leiren startar eller fylle 11 år i løpet av leiropphaldet. Det vil seie at søkarane må vere fødde mellom 01.06.2005 og 31.08.2006. Alle som søker vert inviterte til søkarhelg i janaur/februar. I løpet av…

CISV Haustmøte 2016

Helga 4. – 6. november arrangerte CISV Norge Haustmøte. Tema for årets møte var berekraftige fylkes- og lokallag. I løpet av helga var det ei rekke kurs og seminar som skal bidra til endå fleire berekraftige aktivitetar i CISV. Frå styret i CISV Sogn og Fjordane deltok Oda Johnsen Longvanes, Turid Måseide, Olav Grevsnes og…

Søknadsskjemaet for 2017 er opna!

Vil du vere med på sommarleir neste sommar? Søk her! Hugs at søknadsfristen er 1. desember 2016. Meir informasjon om dei ulike programma til CISV kan du finne på heimesida. Du kan òg sjå filmen Sow a seed om korleis det er å reise på barneleir.   Har du spørsmål? Kontakt styret ved Turid Måseide tlf: 466…

Sommarfest 2016

Hei alle saman! Styret i CISV Sogn og Fjordane inviterer til sommarfest søndag 19. juni frå kl. 15 på stranda ved Leikanger ungdomsskule. Vi stiller med grill og håper på fint vêr! Ta med eigen mat og evt. badetøy. Det blir CISV-aktivitetar, leik og moro!