Informasjon om Interchange

Vi hadde ein avtale med CISV Danmark om at vi skulle på Interchange til København. No viser det seg at dei ikkje har søkjarar til Interchange og dei har difor trekt seg frå avtalen vi hadde. I staden for Danmark vert det difor Interchange til Graz i Austerrike. Meir informasjon får de på Søkjarhelga.